INGENES.E-Dokument pozwala do dostosowanie formularza każdego obiektu do wymagań przedsiębiorstwa a nawet konkretnych użytkowników / grup użytkowników.

Dostosowaniu podlegają obszary formularza, zakładki oraz ilość i nazwy pól.

Wygląd formularza może różnić się zależnie od :

  • zalogowanego użytkownika (np. różnice wyglądu wygląd Karty Kontrahenta dla pracownika działu księgowości / handlowca / administratora)
  • etapu obiegu dokumentu (np. widoczne inne zakładki Karta Delegacji na etapie składania wniosku i akceptacji / rozliczania)
  • wartości pól (np. zaznaczenie checkboxa wybór ofert aktywuje dodatkowy obszar na Karcie Zapotrzebowania zakupu)

System pozwala na grupowanie pól, zmianę ich położenia, przenoszenie na inną zakładkę itp.

Administrator może stworzyć nowe pole dla każdego formularza lub wstawić cały obszar.

W przypadku obiektów połączonych, w formularzu rekordu X można wstawić listę powiązanych rekordów  Y (lookup view)
(np. przy tworzeniu formularza faktury został wstawiony obszar powiązanych zamówień, pozycji ze słownika stawek VAT itp.)Na temat tego jak uzależnić wygląd formularza od etapu obiegu dokumentu przeczytasz w rozdziale Definiowalne workflow

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator