INGENES.E-Dokument umożliwia własnoręczne dodawanie Widoków przez Administratora dla wszystkich lub dla pojedynczych użytkowników.

Widok jest to zestaw zapisanych reguł filtowania.  Tworzenie polega na zdefiniowaniu warunków w kreatorze i zapisaniu ich na Liście Widoków.

Widoki umożliwiają szybkie wyświetlenia zawężonej listy rekordów.

Przykłady zastosowania :

- wyświetlanie listy zadań wszystkich lub tylko opóźnionych

- wyświetlanie listy faktur w obiegu na wszystkich etapach lub tylko oczekujących na zaksięgowanie

- wyświetlanie listy delegacji na cały kwartał lub tylko na dany miesiąc pokazanych na kalendarzu

- wyświetlanie listy wniosków urlopowych wszystkich lub tylko oczekujących na akceptację konkretnej osoby

- wyświetlanie listy zamówień zrealizowanych w ciągu roku lub tylko w obecnym kwartale

- wyświetlanie listy odpowiedzi na zapytania ofertowe wszystkie lub tylko zapytania ofertowe w toku


Kreator wyszukiwania zaawansowanego używany do tworzenia Widoku - porównanie z dzisiejszą datą :

Dostępne opcje - możliwość grupowania warunków logicznych :


Przykładowe Widoki dla listy Zadań :


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites